Helpper
28/10/2020
Gafas
23/09/2020

Mind5 Training

2020
Van start-up naar scale-up

Challenge

Mind5 Training is wereldwijd actief met haar unieke methode die focust op behavioural change te brengen binnen individuen en organisaties.
Reeds enkele jaren bezig, was het tijd om de organisatie verder te professionaliseren, automatiseren alsook de juiste manier te zoeken om te schalen. Ondanks dat de dienst, online trainingen, hiervoor al was klaargestoomd, was er nog ruimte binnen de structuur en het model.


Solution

Na een snelle scan van de organisatie genomen te hebben bleek er voornamelijk behoefte te zijn voor twee zaken: De interne werking structureren om zo beter en sneller samen te werken met partners en het sales model herbekijken.

Als eerste hebben we het business model bekeken met de focus op sales vanuit een customer service perspectief. We hebben hierbij de organisatie geherpositioneerd, de look- and feel naar een hoger niveau getild, de doelgroep geherdefinieerd, het hele sales proces hieraan aangepast en naast de online sales, een B2B model opgezet alsook een partnerluik.

De interne werking structureren ging over meer zicht krijgen op de essentiële taken, de uitvoering ervan objectiveren en processen automatiseren waar nodig/mogelijk. We hebben ook een project management tool opgezet, met guidelines, om de workflow en productiviteit met interne en externe teamleden van Mind5 te verhogen.

Structureren & Optimaliseren

We hebben tijdens het traject de focus gelegd op het optimaliseren van bestaande structuren en na te denken over linken met het huidige business model.

We hebben hier vooral gewerkt rond snel schakelen, quick wins en een experimentele attitude om enkel door te ontwikkelen waar er positief op gereageerd werd. Bij het gaan van start-up naar scale-up is iteratie essentieel zonder the big picture uit het oog te verliezen.